- สำหรับโครงการหมู่บ้าน ที่ต้องสินค้าราคาพิเศษ กรุณาแจ้งรายละเอียด
                      

                     - ร้านค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย อย่างต่อเนื่อง