อะไหล่และอุปกรณ์                                                                   มีทั้งหมด 22 รายการ


กลอน 6" 17" 32"

รหัส E01

 

ก้านล้อประตู

รหัส E02

กุญแจประตู

รหัส E03

    


ขาล้อกระดก ไม่กระดก 3" 4"

รหัส E04
น๊อตเหลี่ยม1/4"x1/2"- 3/8"x2.1/2"

รหัส  E05บู๊ด 4หุน - 2 "

รหัส  E06
ราวบันได

รหัส  E07ลวดเชื่อม

รหัส  E08
      
ล้อฉาก 2" - 6"

รหัส  E09
     
ล้อตัน 2.1/4" กลึง, ฝาปิด

รหัส  E10ล้อประคอง 1"- 2" มีเกียว ไม่เกียว


รหัส  E11
ล้อร่องกลม 3"- 6"

รหัส  E12
ล้อร่องแกนยาว-สั้น 2"- 2.1/4" ฝาปิด


รหัส  E13

ลายหน้าต่าง

รหัส  E14ลูกกลมทะลุ-ไม่ทะลุ

รหัส  E15สมุดลายประตูเหล็กดัด

รหัส  E16
สายยู เล็ก - ใหญ่

รหัส  E17

หัวรั้ว

รหัส 
E18
หัวเสาธง

รหัส  E 19
หูช้าง เล็ก กลาง ไซร์


รหัส  E 20
หูล๊อคพื้น(ชุบ-เลส)

รหัส 
E21

เหล็กแหลม 10cm.-100cm.

รหัส 
E22