ประตูยึด                                                                                  มีทั้งหมด10 รายการ               
ประตูยึด

รหัส D01
กุญแจ Z (ทั้งชุด)

รหัส D02
   
ลูกกุญแจZ ลูกยก หูช้าง มือจับ

รหัส D03

    

ล้อตัน-ร่อง

รหัส D04




ก้านล้อประตูยึด ตัน-ร่อง

รหัส D05



ตะปูย้ำ สั้น-ยาว

รหัส D06



น๊อต 2"

รหัส D07

แหวนบาง-หนา

รหัส D08
มือจับนอก

รหัส D09
กุญแจประตูยึด - ลูก

รหัส D10


ก้งยาว-ก้งสั้น


รหัส D11