บังตาอ่อน                                                                      มีทั้งหมด 7 รายการ         
บังตาอ่อน เหล็กบาง

รหัส C01


บังตาอ่อน เหล็กหนา


รหัส C02
   
บังตาอ่อน สังกะสีบาง

รหัส C03  

บังตาอ่อน สังกะสีหนา

รหัส C04ลวด # 13


รหัส C05


น๊อตบังตาอ่อนสั้น-ยาว

รหัส C06


สายยู


รหัส C07