บังตาแข็ง                                                                                 มีทั้งหมด 11รายการ         
บังตาแข็ง  บาง


รหัส B01
บังตาแข็ง   กลาง   

รหัส B02


   
บังตาแข็ง   หนา    

รหัส B03

    

บังตาแข็ง   พิเศษ  

รหัส B04
ฉากคู่หน้า

รหัส B05แป๊บบังตา ตามขนาด

รหัส B06


กุญแจบังตา -ลูกกุญแจ

รหัส B07
ล้อบังตา(ตัน-ร่อง)

รหัส B08      


ก้านล้อบังตา ตัน-ร่อง

รหัส B09

     


หูช้าง

รหัส B10มือจับใน


รหัส B11

น๊อต

รหัส B12
ปลอก+แหวนรหัส B13
ปริ้นเหล็ก

รหัส B14