อะไหล่ (ไม่มีรูปภาพ)                                                   มีทั้งหมด 67 รายการ                    

    รายการอุปกรณ์ อะไหล่

รหัสสินค้า
รายการสินค้า
D11

ก้งยาว-ก้งสั้น

E01

กลอน 6" 17" 32"

B09

ก้านล้อบังตา ตัน-ร่อง

E02

ก้านล้อประตู

DO5

ก้านล้อประตูยึด ตัน-ร่อง

D02

กุญแจ Z (ทั้งชุด)

D03

กุญแจZ(ลูก) ลูกยก หูช้าง มือจับ

B07

กุญแจบังตา -ลูก

A12

กุญแจประตูม้วน(ROLAY-Z)

D10

กุญแจประตูยึด - ลูก

A13

ขอเกี่ยว 80,100,120,150,180(ตามขนาด)

E04

ขาล้อกระดก ไม่กระดก 3" 4"

A09

จานลูกปืน( เรียง-ตลับ) 7", 9"

B05

ฉากคู่หน้าบังตาแข็ง

A14

ช่องจดหมาย

A21

ฐานบนเสากลาง

A05

ฐานล่าง

D06

ตะปูย้ำ สั้น-ยาว

A11

ตัวตั้งสปริง

C06

น๊อตบังตาอ่อนสั้น-ยาว

E05

น๊อตเหลี่ยม1/4"x1/2"- 3/8"x2.1/2"

E06

บู๊ด 4หุน - 2 "

A02

ใบประตูม้วน ลอนดี่ยว #22 (เทา-ครีม)

A01

ใบประตูม้วน ลอนดี่ยว-คู่ #23 (เทา-ครีม)

A03

ประตูม้วนลายโปร่งชุบซิ้งค์

A26

ปริ้นประตูม้วน

B14

ปริ้นเหล็ก

B13
ปลอก+แหวน
A07

ปั๊กเก็ตข้าง-กลาง (30x35,35x35,35x40,40x45)ตามขนาด

B06

แป๊บบังตา ตามขนาด

A08

ฝาครอบกล่อง (ธรรมดา- พับL -เคลือบสี)ตามขนาด

A18

ฝาครอบกลอน

A04

เพลาประตูม้วน

D09

มือจับนอก

B11

มือจับใน

A15

มือจับยก

E07

ราวบันได

C05

ลวดบังตาอ่อน # 13

E08

บู๊ด 4หุน - 2 "

A22

ล็อคกลาง+ฐานล่าง (ชุบ-เลส)

E09

ล้อฉาก 2" - 6"

E10

ล้อตัน 2.1/4" กลึง, ฝาปิด

D04

ล้อตัน-ร่อง

B08

ล้อบังตา(ตัน-ร่อง)

E11

ล้อประคอง 1"- 2" มีเกียว ไม่เกียว

E12

ล้อร่องกลม 3"- 6"

E13

ล้อร่องแกนยาว-สั้น 2"- 2.1/4" ฝาปิด

A23

ลายโปร่งตรง-งอ ชุบ

E14

ลายหน้าต่าง

E15

ลูกกลมทะลุ-ไม่ทะลุ

A20

ลูกยาง+ฉากกันชน

A10

สปริงประตูม้วน

E16

สมุดลายประตูเหล็กดัด

C07

สายยู

E17

สายยู เล็ก-ใหญ่

A06

เสาข้าง ใส่ยาง เสาแบ่ง

A24

หลอดลายโปร่งชุบ

E18

หัวรั้ว

E19

หัวเสาธง

B10

หูช้าง

E20

หูช้าง เล็ก กลาง ไซร์

A25

หูบิด

A17

หูรัดเพลาซ้าย+ขวา

A16

หูล๊อคพื้น(ชุบ-เลส)

A19

หูอาร์คเดี่ยว-คู่

E22

เหล็กแหลม 10cm.-100cm.

D08

แหวนบาง-หนา